SierpieÅ„ ’07

 

SierpieÅ„ 2007 J. E. Kard. Schönborn i Kuria Rzymska zatwierdzajÄ… ZespóÅ‚ Wykonawczy. Nowi czÅ‚onkowie ze Stanów Zjednoczonych doÅ‚anczajÄ… siÄ™ do tego Zespolu. Koordynator Generalny zostaje posÅ‚any do Wilna przez J.E. Kard. Audrys Backis aby gÅ‚osić rekolekcje dla kapÅ‚anów temtejszej Archidiecezji. Arcybiskup przedstawi w październiku w Fatimie projekt Kongresu przestawicielom Konferencji Episkopatu Europy. Komitet krajowy Litwy przygotowuje siÄ™ do WACOM (O. Jürgis Vitkovski, koordinator).