Sierpień ’07

 

Sierpień 2007 J. E. Kard. Schönborn i Kuria Rzymska zatwierdzają Zespół Wykonawczy. Nowi członkowie ze Stanów Zjednoczonych dołanczają się do tego Zespolu. Koordynator Generalny zostaje posłany do Wilna przez J.E. Kard. Audrys Backis aby głosić rekolekcje dla kapłanów temtejszej Archidiecezji. Arcybiskup przedstawi w październiku w Fatimie projekt Kongresu przestawicielom Konferencji Episkopatu Europy. Komitet krajowy Litwy przygotowuje się do WACOM (O. Jürgis Vitkovski, koordinator).