Perspektywa

1. We własnym zakresie

  • Jednostki lub grupy powinny zapisac siÄ™ on-line, zaczynajÄ…c od naszej strony internetowej. Ci, którzy zamierzajÄ… brać udziaÅ‚ w Kongresie powinni wypeÅ‚nić formularz pod hasÅ‚em www.visconticomunicazione.com/form/ Zapisy sÄ… obowiazkowe również dla tych, którzy planujÄ… niezależny pobyt w Rzymie. Zaznaczamy, że Kongres jest otwarty dla wszystkich.
  • Polecamy wszystkim bezpoÅ›redni kontakt z koordynatorem krajowym w celu lepszego zapoznania siÄ™ i sprwniejszego przgotowania do Kongresu.
  • Modlitwa jest niezbÄ™dna by pozwolić siÄ™ prowadzić przez Ducha Bożego w wypeÅ‚nianiu Jego planów.

2. Koordynatorzy krajowi

  • Koordynatorzy krajowi powinni zoorganizować Komitet krajowy. Ich zadaniem jest zapraszanie do Kongresu, gwarantowanie uniwersalnoÅ›ci uczestnictwa (delegacje powinny pochodzić z różnych pÅ‚aszczyzn koÅ›cielnych), rozpowszechninie Kongresu przez wszystkie możliwe Å›rodki komunikacji, troska o sponsorowanie udziaÅ‚u w Kongresie dla najuboższych oraz pomoc tym, którzy nie posÅ‚ugujÄ… siÄ™ bielge internetem by zapisać siÄ™ na Kongres. Ponadto, powinni oni zabiegać o stosowne przygotowanie grup do Kongresu (można korzystać z naszych konspektów), organizacjÄ™ podróży, zasilanie rubryki : „GÅ‚os Kontynentów” (napÅ‚wać powinny aktualnoÅ›ci dotyczÄ…ce wydrzeÅ„, przygotowaÅ„, listy parafi, stowarzyszeÅ„, instytutów ze szczególnÄ… uwagÄ… na te, które udzielajÄ… siÄ™ na pÅ‚aszczyźnie Bożego MiÅ‚osierdzia).
  • Koordynatorzy krajowi, którzy otrzymali takÄ… nominacjÄ™ od Konferencji Episkopatu wÅ‚asengo kraju, postarajÄ™ siÄ™ o to by ordnariusze KoÅ›cioÅ‚ów lokalnych skierowali osobiste zaproszenie do wiernych by wziÄ™li udziaÅ‚ w Kongresie i nominowali delegacje diecezjalnÄ… do Kongresu w Rzymie.
  • W wypaku braku oficjalnej nominacji na koordynatora prosimy aby osoba zaangażwana w ten sposób zwróciÅ‚a siÄ™ do koordynatora danego kontynetu lub kraju tak by zoorganizować komitet lokalny we wspóÅ‚pracy z biskupem lub kapÅ‚anem danej diecezji.

3. Koordynatorzy kontyntentalni

  • postajÄ… siÄ™ o ropowszechnienie Kongresu i o nominacje koordynatorów krajowych
  • bÄ™dÄ… wspopagać koordynatoów krajowych w przygotowaniach
  • zgromadzÄ… koordynatorów z zamiarem przygotownia Kongresu kontynentalnego w 2009 r.
  • przygotujÄ… "poÅ‚udnie kontynentalne" na Kongres w Rzymie. W tym celu nawiążą kontakt z koordynatorami rzymskimi zajmujÄ…czmi siÄ™ aspektem misyjnym Kongresu.