Październik ’07

5 – 7 Października : J.E. Card. Schönborn e S.E. Card. Backis przedstawili projekt Kongresu Bisupom Konferencji Episkopatu Europejskiego zgromadzonym w Fatimie.

W tym samym czasie 7000 osób w Puebla (Meksyk) przygotowywali siÄ™ do Kongresu.

Oficjalna nominacji koordynatorów przez Konferencje Episkopatu WÅ‚och, Brazyli i Chile.