Kongres Božieho milosrdenstva

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni a Redakcia Apoštola Božieho milosrdenstva
Vás srdečne pozývajú na Kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch
 
05. – 06. decembra 2009 (sobota a nedeľa) v Spišskej Novej Vsi, 
P O Z V Á N K A
vo Svätyni Božieho milosrdenstva a Rekolekčno - formačnom centre pallotínov.
 
 
 

Prvý kongres Božieho milosrdenstva na Slovensku

 
(Streda 06.01.2010 15:30 BOžIE MILOSRDENSTVO - ZáCHRANA PRE čLOVEKA - avol Jurčaga ; Reportáž zo Smižian)
 
 Adresa : Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Hutnícka 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel. : 053/429 82 61, 0905 523 487