Kongres Božieho milosrdenstva

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni a Redakcia Apoštola Božieho milosrdenstva Vás srdečne pozývajú na Kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 05. – 06. decembra 2009 (sobota a nedeľa) v Spišskej Novej Vsi,

vo Svätyni Božieho milosrdenstva a Rekolekčno - formačnom centre pallotínov.

P O Z V Á N K A

 

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni a Redakcia Apoštola Božieho milosrdenstva
Vás srdečne pozývajú na Kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch
05. – 06. decembra 2009 (sobota a nedeľa) v Spišskej Novej Vsi

vo Svätyni Božieho milosrdenstva a Rekolekčno - formačnom centre pallotínov.

Adresa : Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Hutnícka 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel. : 053/429 82 61, 0905 523 487

info chez pallotini.sk,

www.pallotini.sk

 

Documents à télécharger