KONSPEKTY PRZYGOTOWUJÄ„CE DO WACOM 2014 dla grup

Ta prosta metoda jest przystosowana dla małych grup, które pragną pogłębić zagadnienie Miłosierdzia Bożego, opierając sie na Ewangelii. Pozwala ona na dzielenie się tekstem biblijnym w duchu przemiany w kierunku Miłosierdzia.

Ta prosta metoda jest przystosowana dla małych grup, które pragną pogłębić zagadnienie Miłosierdzia Bożego, opierając sie na Ewangelii. Pozwala ona na dzielenie się tekstem biblijnym w duchu przemiany w kierunku Miłosierdzia.

Grupy (od 6 do 15 osób), mogą spotykać się w salach parafialnych lub w domach. Grupy takie mogą być również tworzone na płaszczyźnie diecezji, przygotowując Kongres, by pomóc żyć miłosierdziem we wszystkich aspektach życia kościelnego. Regularność spotkań (rytm do ustalenia według możliwości członków grup) pozwala stopniowo uświadamiać sobie miłosierną obecność Pana, który towarzyszy każdemu w jego codzienności. W ten sposób człowiek uczy się czytać Pismo Święte, by odczytywać swoje życie poprzez "okulary Miłosierdzia†, by budzi w sercu pragnienie konkretnych gestów Miłosierdzia w codziennych sytuacjach.

Przygotowanie spotkania przez animatora grupy Aby grupa mogÅ‚a spotkać Chrystusa w caÅ‚ym Jego bogactwie i by uniknąć bÅ‚Ä™dów w dowolnej interpretacji SÅ‚owa Bożego, każdego miesiÄ…ca (przez 9 miesiÄ™cy - nowenna) na stronach internetowych bÄ™dÄ… umieszczane konspekty dla animatorów. Oto adres stron : http://www.worldapostoliccongressonmercy.org

  • rubryka "Jak przygotować siÄ™ do Åšwiatowego Kongresu†(Wszelkie zapytania dotyczÄ…ce konspektów prosimy kierować na adres : ?….. ecolmi chez free.fr)

Przebieg spotkania Rozpoczęcie spotkania śpiewem do Miłosierdzia Bożego lub do Ducha Świętego

1/ Odczytanie tekstu

Po lekturze tekstu, każdy spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Co mówi tekst ?†. Animator, przygotowujÄ…c siÄ™ wczeÅ›niej przy pomocy konspektów, bÄ™dzie staraÅ‚ siÄ™ pokierować tÄ… częściÄ… spotkania.

2/ Dialog intymny z Bogiem

Kolejny etap to zaktualizowanie i uwewnÄ™trznienie osobiste przeczytanego i zrozumianego fragmentu. Animator może poprowadzić dzielenie siÄ™ wÅ‚asnÄ… refleksjÄ… poprzez postawienie nastÄ™pujÄ…cych pytaÅ„ :

  • Co Pan mówi mi przez ten tekst ?
  • Jak w tym fragmencie biblijnym Bóg wyraża swojÄ… miÅ‚ość ?

3/ Podsumowanie modlitwy w duchu Rozesłania

Spotkanie może zakoÅ„czyć siÄ™ modlitwÄ… uwielbienia, wstawienniczÄ…, postanowienia lub innÄ…, w odpowiedzi na to, czym każdy zostaÅ‚ poruszony rozważajÄ…c SÅ‚owo Boże. Animator może zaprosić uczestników do modlitwy spontanicznej, stawiajÄ…c pytanie :

  • Na koniec tak bogatego dzielenia siÄ™, co pragnÄ™ odpowiedzieć Panu ?

Chodzi o to, by na zakończenie wejść w dynamikę posłania do życia Miłosierdziem w codzienności, w kolejnych dniach. (Śpiew)

Plan KONSPEKTÓW do przygotowania WACOM w Bogocie 15-19 sierpnia 2014 roku (dostÄ™pny w jÄ™zykach : hiszpaÅ„skim, angielskim, wÅ‚oskim, francuskim, polskim)

1/ TAJEMNICA MIÅ OSIERDZIA}}}

Konspekt 1 TM : GorejÄ…cy krzew : Wj 2,23-3,22 Konspekt 2 TM : Benedictus + Magnificat : Å k 1,66-80 + Å k 1,46-56 Konspekt 3 TM : Spotkanie z Zacheuszem : Å k 19,1-10