Dievo Gailestingumo kongresas Lietuvoje, Vilniuje, 2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1d.

Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas BaÄ kis kvieÄ ia dalyvauti Dievo Gailestingumo kongrese Lietuvoje, Vilniuje, 2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1d.

 

2010 m. lapkriÄ io 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkÄ™ į Gailestingumo Motinos Globos atlaidus Vilniuje, nusprendÄ— 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais.

Vyskupai ragina per šiuos metus geriau suvokti Dievo Gailestingumo slÄ—pinį, pagerbti Gailestingojo JÄ—zaus atvaizdÄ…, susipažinti su jo nutapymo istorija ir su tuo, kaip į pasaulį pasklido per šv. FaustinÄ… perduotas JÄ—zaus prašymas, puoselÄ—ti tikinÄ iųjų piligrimystÄ™ į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovÄ™ bei apmÄ…styti Dievo nuolat mums teikiamas malones.

Kiekvienai Lietuvos vyskupijai bei didesniems tautieÄ ių sambÅ« riams užsienyje bus perduotos Gailestingojo JÄ—zaus paveikslo, esanÄ io Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovÄ—je, kopijos, kurios visus metus keliaus iš parapijos į parapijÄ…, iš bendruomenÄ—s į bendruomenÄ™, primindamos tikintiesiems, kad pagrindinÄ— Dievo savybÄ— yra Jo Gailestingumas. Reikia tik jam atsiverti, asmeniškai jį priimti, sÄ…moningai tuo gyventi ir liudyti savo krikšÄ ioniškÄ… gyvenimÄ… kitiems.

 

2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1 d.

Balandžio 30 d., šeštadienis

15 val. Dievo Gailestingumo šventovÄ—
Kongreso pradžia. Dievo Gailestingumo vainikėlis.

16 val. Šv. Jonų bažnyÄ ia

• I konferencija. Vysk. ArÅ« nas Poniškaitis
• Šlovinimas
II konferencija. Liuteronų vysk. Mindaugas Sabutis
• Šlovinimas
III konferencija. Šv. Jono bendruomenÄ—s kun. Jean Emanuel
• Šlovinimas
• AgapÄ—

21 val. Šviesos kelias iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovÄ™.
NaktinÄ— ŠvÄ . Sakramento adoracija šventovÄ—je.

Gegužės 1 d., sekmadienis

Dievo Gailestingumo šventovÄ—
8 val. Šv. Mišios lietuvių k.
9.30 val. Šv. Mišios lenkų k. Po Mišių – ŠvÄ . Sakramento adoracija.
18. 00 val. Šv. Mišios
20. 00 val. Šv. Mišios

10 val. – 14 val. galimybÄ— aplankyti Gailestingojo JÄ—zaus seseris, įsikÅ« rusias Rasų g. 6, bei „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

13.30 val. Arkikatedra bazilika. Konferencija. Pasaulinio Dievo Gailestingumo kongreso generalinis sekretorius kun. Patrice Chocholski (PrancÅ« zija).
14.30 val. Šlovinimas
15 val. Dievo Gailestingumo vainikÄ—lis ir šv. Mišios. Aukoja JE Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi ir Lietuvos vyskupai. KvieÄ iami dalyvauti kitų konfesijų atstovai.
Po Mišių – šventÄ— Katedros aikštÄ—je.

2011m. balandžio 30 – gegužės 1 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinio Gailestingumo kongreso renginiai.

 

Juos plaÄ iai perteikÄ— interneto dienraštis ’’Bernardinai.lt’’. TrumpÄ… renginių apžvalgÄ… su gausiomis Dainiaus TunkÅ« no nuotraukomis galite matyti Ä ia :

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-02-vilniuje-vyko-gailestingumo-kongresas-ir-sviesos-kelias/62123

  Interneto dienrašÄ io straipsnis plaÄ iau supažindina su pirmoje konferencijoje išsakytomis Vilniaus vyskupo augziliaro ArÅ« no PoniškaiÄ io mintimis apie gailestingÄ… meilÄ™, peržvelgia kaip Dievo gailestingumÄ… pristato liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis bei pateikia kunigo prioro Jean Emmanuel pranešimo apie gailestingumÄ… kaip JÄ—zaus širdies paslaptį pagrindines mintis :

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-01-prasidejo-gailestingumo-kongresas-vilniuje/62104

 

’’Bernardinai.lt’’ taip pat pateikia sveÄ io Pasaulinio Dievo Gailestingumo kongreso generalinio sekretoriaus kunigo Patrice Chocholski dvasinÄ—s konferencijos įžvalgas, apaštalinio nuncijaus Luigi Bonazzi per ŠventÄ…sias mišias pasakyto pamokslo mintis :

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-02-vilniuje-vyko-nacionalinis-gailestingumo-kongresas/62147

 

Interneto dienraštyje ’’Lrytas’’ pasirodžiusiame Sigitos PurytÄ—s straipsnyje kalbama apie Gailestingumo kongreso įvykius Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbtų Dievo gailestingumo metų kontekste, ypatingai apie Šviesos keliÄ…, sutraukusį įvairių religijų atstovus :

 

http://www.lrytas.lt/-13041672811303975198-vilniuje-prasid%C4%97jo-nacionalinis-dievo-gailestingumo-kongresas-nuotraukos.htm

 

Kitame to paties dienrašÄ io nuotraukomis gausiai iliustruotame straipsnyje žurnalistÄ— aprašo Dievo Gailestingumo kongreso kulminacinį renginį – Sandro Di Stefano miuziklÄ… ’’Karolis. PašaukÄ— mane’’ :

 

http://www.lrytas.lt/-13042645001303260607-nacionalin%C4%AF-dievo-gailestingumo-kongres%C4%85-vilniuje-baig%C4%97-miuziklas-apie-popie%C5%BEi%C5%B3-jon%C4%85-pauli%C5%B3-ii-papildyta-23-val-20-min-nuotraukos.htm

Merci pour l’aide à la rédaction de Jolanta Navickiene

Daugiau informacijos ieškokite : 

www.gailestingumas.lt/2011

Documents à télécharger