Œuvres de miséricorde

„Pôstne obdobie je osobitne vhodným Ä asom na vnútorné putovanie k tomu, ktorý je prameňom milosrdenstva. Je to putovanie, poÄ as ktorého nás on sám sprevádza na ceste cez púšÅ¥ našej biedy a dáva nám silu na ceste k hlbokej veľkonoÄ nej radosti. Boh sa o nás stará a posilňuje nás aj v „tmavej doline“ – o ktorej (...)

Blíži sa Prvý Svetový kongres Milosrdenstva ! PoÄ as posledných stretnutí, ktoré sa konali v Ríme medzi kardinálom Schönbornom, výkonnou Radou, Rímskym Vikariátom a kardinálom Ruinim, sa rozhodlo, že : lateránska bazilika svätého Jána je najlepšie prispôsobená a umiestnená pre raňajšie stretnutia. Kardinál - (...)

Drahí priatelia,   Prinášam vám niekoľko myšlienok kardinála Schönborna, ktoré adresoval kardinálom Patronátneho výboru dňa 22. novembra v sále tajných archívov vo Vatikáne :  „Príhovory Jána Pavla II. v Krakove z roku 2002 môžeme považovaÅ¥ za testament. Tu nám poľský pápež povedal, aby sme naliehavo dali (...)

Perché semplicemente tanti si chiedono : che cosa è la Misericordia, come sperimentarla, cosa porta di nuovo alla mia vita quotidiana, alla mia parrocchia, all’evangelizzazione nella Chiesa, al dialogo interreligioso ? Ecco una raccolta dei migliori articoli sulla Divina Misericotrdia nel mondo, in (...)