3 - PAST EVENTS

  • 1- NATIONAL REPRESENTATIVES z4
  • 2 - NEWS AND EVENTS z4
  • 3 - PAST EVENTS z4
  • 4 - D.M. STRUCTURES z4
  • Kongres Božieho milosrdenstva

    Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni a Redakcia Apoštola Božieho milosrdenstva Vás srdečne pozývajú na Kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 05. – 06. decembra 2009 (sobota a nedeľa) v Spišskej Novej Vsi,  vo Svätyni Božieho milosrdenstva a Rekolekčno - formačnom centre pallotínov.  (...)
    continue